CCF Building

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Ministry of Commerce

អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់​ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ​ « ក.ប.ប. »​

Consumer Protection Competition and fraud repression Directorate-general ( CCF )

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ការងារអន្តរជាតិលើកិច្ចការហាឡាល

ការងារអន្តរជាតិលើកិច្ចការហាឡាល

១. ពិព័រណ៍ហាឡាលអន្តរជាតិ

កម្មវិធីពិព័រណ៍ហាឡាលអន្តរជាតិ តែងតែប្រារព្ធឡើង២ដង ក្នុង១ឆ្នាំ។ គោលបំណង គឺ៖

- ជំរុញការវិនិយោគ

                    - បង្ហាញនៅផលិតផលថ្មីៗ​ និងរបកគំហើញទីផ្សារថ្មី

                    - ជំរុញតម្លៃផលិតផលឥស្លាម ក្នុងទីផ្សារពិភពលោក

- ធ្វើសមាហរណកម្មពិភពលោកតាមរយៈ សិល្បៈ កីឡា និងវប្បធម៌

- បង្ហាញនូវសកម្មភាពពិសេសៗរបស់ប្រទេសនីមួយៗ លើផលិតផលឥស្លាម។

២. សន្និបាតហាឡាលពិភពលោក

លេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការហាឡាលកម្ពុជា បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និបាតហាឡាលពិភពលោកលើកទី១០ នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី កាលពីថ្ងៃទី៤​-៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៨។  

សន្និបាតហាឡាលពិភពលោក (WHC) គឺជាសន្និបាតស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្រិតអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងតំណាងរដ្ឋាភិបាល វិនិយោគិន ជំនួញវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងទីផ្សារហាឡាល សហគ្រិន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ដោយមានគោលបំណងពន្លឿនកំណើនឧស្សាហកម្មហាឡាលនៅលើពិភពលោក។ សន្និបាតនេះ ក៏បានផ្តល់នូវវេទិកាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជជែកវែកញែកលើការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មហាឡាល ហើយក៏បានជម្រុញការបង្កើតនូវរបកគំហើញបច្ចេកវិទ្យា  និងការច្នៃប្រឌិតផងដែរ។

៣. ក្រុមការងារអាស៊ានលើម្ហូបអាហារហាឡាល

កាលពីឆ្នាំ ២០១៧ ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការហាឡាលកម្ពុជា បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំលើ    វិស័យម្ហូបអាហារហាឡាល នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី ។ (ដោយក្រោយមក មានភាគី ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)

៤. ជនបង្គោលកិច្ចការហាឡាលកម្ពុជា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជូនឈ្មោះជនបង្គោលនៃកិច្ចការហាឡាលកម្ពុជាចំនួន០៤រូប ទៅកាន់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស្បៀង កសិកម្ម និងព្រៃឈើ នៃនាយកដ្ឋានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន រួមមាន៖

១. លោក គិត ភារ៉ា   ប្រធានក្រុមលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការហាឡាលកម្ពុជា

២. ឧកញ៉ា សុះ កំរ៉ី     ចាងហ្វាងនៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា

និងជាប្រធានក្រុមឯកទេសផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា

៣. លោក ស៊ីន ស៊ីដេត    អនុប្រធានក្រុមឯកទេសផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា

និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានមន្ទីពិសោធន៍

៤. លោក ឃី​ វិបុលបុត្រ     ប្រធាននាយកដ្ឋាននៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់​ និងនេសាទ

                  

            

៥. សន្និសីទហាឡាល (ជាទូទៅតែងតែប្រារព្ធធ្វើនៅប្រទេសថៃ)

សន្និសីទហាឡាលថៃ គឺជាពិព័រណ៍មួយដែលបង្ហាញពីផលិតផល និងសេវាកម្មហាឡាលរបស់​ប្រទេសថៃ ដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាច្រើនគ្រប់ទិសទី ដោយមានគោលបំណងបង្ហាញនូវ     ភាពជឿនលឿននៃកិច្ចការហាឡាលឱ្យស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរបស់ថៃ។ នៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំនៃ “វិញ្ញាបនបត្រShariah-ការគាំទ្រវិទ្យាសាស្ត្រហាឡាល” ផលិតផល និងសេវាកម្មហាឡាលរបស់ប្រទេសថៃបានទទួលការទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក។

សន្និសីទហាឡាលរបស់ប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ ២០២០ សន្និបាតវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាហាឡាលអន្តរជាតិ (IHSATEC) ឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រ និងពាណិជ្ជកម្មហាឡាលលើកទី ១៣ ត្រូវបានធ្វើឡើង នៅថ្ងៃទី ២២-២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

ក្នុងនោះផងដែរ ក្រុមឯកទេសផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទ        ហាឡាល នៅប្រទេសថៃជាច្រើនដង។

ពិព័រណ៍ហាឡាលក្នុង និងក្រៅប្រទេស

ពិព័រណ៍ហាឡាលក្នុងប្រទេស៖ ធ្វើឡើងដោយវិនិយោគិនបរទេសសហការជាមួយនាយកដ្ឋានកិច្ចការពិព័រណ៍ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដោយអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនបរទេស និងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក ចូលរួមតាំងបង្ហាញ។

ពិព័រណ៍ហាឡាលក្រៅប្រទេស​៖ ជាទូទៅធ្វើឡើង ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ នៅបណ្ដាប្រទេស ក្នុងគោលបំណងជំរុញអ្នកនិយោគ លើលកម្ពស់ផលិតផលហាឡាលក្នុងទីផ្សារទូទៅ។

សន្និសីទហាឡាល នៅប្រទេសថៃ

សន្និសីទហាឡាលរបស់ប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ ២០២០ សន្និបាតវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាហាឡាលអន្តរជាតិ (IHSATEC) ឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រ និងពាណិជ្ជកម្មហាឡាលលើកទី ១៣ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២២-២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

សន្និបាតហាឡាលពិភពលោក

លេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការហាឡាលកម្ពុជាបានចូលរួម  សន្និបាត  ហាឡាលពិភពលោកលើកទី១០ ថ្ងៃទី៤-៥​ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

ក្រុមការងារអាស៊ាន លើម្ហូបអាហារហាឡាល

លេខធិការដ្ឋានកិច្ចការហាឡាលកម្ពុជាបានចូលរួមកម្មវិធីក្រុមការងារអាស៊ានលើម្ហូបអាហារហាឡាលលើកទី១៣ នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី។

ជនបង្គោលកិច្ចការហាឡាលកម្ពុជា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជូនឈ្មោះជនបង្គោល នៃកិច្ចការ       ហាឡាលកម្ពុជាចំនួន០៤រូប រួមមាន៖

     -លោក គិត ភារ៉ា

     -ឧកញ៉ា សុះ កំរ៉ី

     -លោក ស៊ីន ស៊ីដែត     

-លោក ឃី​​ វិបុលបុត្រា

ចែករំលែក