CCF Building

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Ministry of Commerce

អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់​ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ​ « ក.ប.ប. »​

Consumer Protection Competition and fraud repression Directorate-general ( CCF )

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការអនុម័តឱ្យប្រើ ច្បាប់ស្ដីពីការប្រកួតប្រជែងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា

20 ខែ​តុលា, 2021

ចែករំលែក