CCF Building

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Ministry of Commerce

អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់​ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ​ « ក.ប.ប. »​

Consumer Protection Competition and fraud repression Directorate-general ( CCF )

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ស្លាកសញ្ញាព័ត៍មានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់លើផលិតផលទំនិញនិងសេវា

27 ខែ​កញ្ញា, 2022

ចែករំលែក