CCF Building

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Ministry of Commerce

អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់​ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ​ « ក.ប.ប. »​

Consumer Protection Competition and fraud repression Directorate-general ( CCF )

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចប្រជុំប្រមូលធាតុចូលលើការបង្កើតប្រព័ន្ធចែករំលែកព័ត៌មាន លើករណីរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច

19 ខែ​មករា, 2024

ចែករំលែក