CCF Building

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Ministry of Commerce

អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់​ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ​ « ក.ប.ប. »​

Consumer Protection Competition and fraud repression Directorate-general ( CCF )

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ១៣៣ ស្តីពីការលក់ផលិតផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមទារក និងកុមារ។

17 ខែ​កុម្ភៈ, 2021

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ ១៣៣ ស្តីពីការលក់ផលិតផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមទារក និងកុមារ។

ចែករំលែក