CCF Building

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Ministry of Commerce

អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់​ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ​ « ក.ប.ប. »​

Consumer Protection Competition and fraud repression Directorate-general ( CCF )

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ការវិភាគរកសារធាតុអាសបេស្តុស

13 ខែ​តុលា, 2021

អ្នកអាចធ្វើតេស្តផលិតផលអ្នកនៅមន្ទីរពិសោធន៍របស់យើង

ចែករំលែក