CCF Building

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Ministry of Commerce

អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់​ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ​ « ក.ប.ប. »​

Consumer Protection Competition and fraud repression Directorate-general ( CCF )

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ការផ្សព្វផ្សាយ «លទ្ធផលនៃការអង្កេតលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវសំខាន់ៗនៃស្លាកសញ្ញា និងសារធាតុអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្តាយ»

26 ខែ​កុម្ភៈ, 2021

ចែករំលែក